Chapter1: Overview

Chapter2: Mobile Game Contraints

Chapter3: Before Code

Chapter4: MIDP 2 Game Classes

Chapter5: Math Contraints

Chapter6: Eliminator: Introduce

Chapter7: Eliminator: Splash Screen

Chapter8: Eliminator: Game Menu

Chapter9: Eliminator: Exception Handling

Chapter10: Eliminator: Settings & High Score

Chapter11: Eliminator: Terrain(Scrolling Background)

Chapter12: Eliminator: Player and Bullets

Chapter13: Elimiator: Enemies

Chapter14: Elimiator: Game Items

Chapter15: Elimiator: Boss

Chapter16: Elimiator: Game Extras

Chapter17: Elimiator: Improving Usability

Đây là ebook thực sự hữu ích cho các bạn nào đang muốn xây dựng các ứng dụng game trên mobile. Có thể nói cuốn ebook này hướng dẫn rất kỷ lưỡng một số kỹ thuật khi làm game. Chúc các bạn học được nhiều điều bổ ích từ ebook này(bao gồm cả code).

Download

Advertisements