I.Giới thiệu

Bluetooth là một trong những giao thức truyền thông không dây. Nó được sử dụng chủ yếu cho khoảng cách ngắn và trong các thiết bị với tiêu thụ điện năng thấp. Với sự trợ giúp của Bluetooth, bạn có thể giao tiếp một cách có định hướng lên đến 30 feet tại 1 Mb/s. JSR 82 là dựa trên phiên bản 1.1 của đặc tả Bluetooth.

Bluetooth có tính mở, là một tiêu chuẩn không độc quyền cho việc phát triển các ứng dụng Bluetooth bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Nó che giấu sự phức tạp của giao thức Bluetooth sau một tập các Java API; nónhấn mạnh vào việc phát triển ứng dụng hơn là các chi tiết ở cấp thấp của Bluetooth.

Đặc tả này hỗ trợ các giao thức Bluetooth sau:

 • RFCOMM
 • OBEX
 • Service Discovery protocols
 • L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)

Việc bổ sung các giao thức hỗ trợ có thể được thêm vào ở các phiên bản trong tương lai. Bản đặc tả chủ yếu nhắm mục tiêu vào các giao thức Bluetooth native.

Java ME API cho Bluetooth được nhắm mục tiêu vào các thiết bị đặc trưng như sau:

 • 512 K tối thiểu tổng số bộ nhớ có sẵn (ROM / Flash và RAM). Yêu cầu bộ nhớ ứng dụng có thể được bổ sung.
 • Kết nối mạng Bluetooth.
 • Phù hợp với việc thực thi của Java ME CLDC.

II.Tổng quan

Thiết bị Bluetooth không thể tương tác trừ khi chúng phù hợp với một profile cụ thể. Profile Bluetooth được định hướng để đảm bảo khả năng tương tác giữa các thiết bị hỗ trợ Bluetooth và các ứng dụng từ các nhà sản xuất và các nhà cung cấp(vendor) khác nhau. Một profile định nghĩa vai trò và khả năng cho các loại cụ ứng dụng cụ thể.

Bluetooth Profiles

Bluetooth Profiles có các kiểu sau:

 • Generic Access Profile
 • Service Discovery Application and Profile
 • Serial Port Profile
 • LAN Access Profile
 • Synchronization Profile
 • Basic Imaging Profile
 • Basic Printing Profile
 • File Transfer Profile

2.1.Generic Access Profile

Profile này định nghĩa các thủ tục kết nối, phát hiện thiết bị, và quản lý liên kết. Nó cũng xác định các thủ tục liên quan đến việc sử dụng các mô hình bảo mật khác nhau và các yêu cầu định dạng chung cho các tham số có thể truy cập ở cấp độ giao diện người dùng. Tối thiểu, tất cả các thiết bị bluetooth phải hỗ trợ profile này.

2.2.Service Discovery Application and Profile

Profile này định nghĩa các tính năng và các thủ tục cho một ứng dụng trong một thiết bị Bluetooth để khám phá những dịch vụ đăng ký tại các thiết bị Bluetooth khác, và lấy các thông tin liên quan đến các dịch vụ.

2.3.Serial Port Profile:

Profile này định nghĩa các yêu cầu cho các thiết bị Bluetooth cần phải thiết lập kết nối; emulate các cáp(cable) nối tiếp và sử dụng giao thức RFCOMM.

2.4.LAN Access Profile

Profile này định nghĩa cách thức để các thiết bị Bluetooth có thể truy cập các dịch vụ của một mạng LAN bằng cách sử dụng PPP (Point-to-Point Protocol), và chỉ rõ cơ chế PPP có thể được dùng để tạo thành một mạng lưới bao gồm các thiết bị Bluetooth.

2.5.Synchronization Profile

Profile này định nghĩa các yêu cầu ứng dụng cho thiết bị Bluetooth, mà cần phải đồng bộ hóa dữ liệu trên hai hay nhiều thiết bị.

2.6.Basic Imaging Profile

Profile này được thiết kế để gửi hình ảnh giữa các thiết bị và bao gồm khả năng thay đổi kích thước, và chuyển đổi hình ảnh để làm cho chúng tương thích với các thiết bị nhận.

2.7.Basic Printing Profile

Profile này cho phép các thiết bị gửi văn bản, e-mail, vCards, hoặc các item khác đến máy in dựa trên các công việc in ấn. Điều này làm cho nó phù hợp hơn với các thiết bị nhúng như điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số, có thể không dễ dàng được cập nhật với các driver bởi nó phụ thuộc vào nhà cung cấp máy in.

2.8.File Transfer Profile
Cung cấp khả năng duyệt, thao tác và transfer các đối tượng (tập tin và thư mục) tại một đối tượng lưu trữ(tập tin hệ thống) của hệ thống khác.

Bluetooth API – JSR 82 – Phan2

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Advertisements