Giới thiệu
Mobile Media API (MMAPI) hỗ trợ đa phương tiện cho các ứng dụng của các thiết bị hỗ trợ Java ME. Đây là một gói tùy chọn. MMAPI cho phép MIDlet play video, chụp ảnh, play và ghi âm.

MMAPI Overview
Xử lý đa phương tiện có thể được phân loại thành sau đây:

  • Giao thức xử lý(Protocol Handling)
  • Nội dung xử lý(Content Handling )

Giao thức xử lý(Protocol Handling)
Liên quan đến đọc dữ liệu từ source như file hay stream server vào một hệ thống xử lý media(media-processing).

Nội dung xử lý(Content Handling)
Liên quan đế biểu diễn(render) dữ liệu media trên một thiết bị bằng cách phân tích(parse) hay decoding/encoding.
Có hai đối tượng cấp cao trong MMAPI, mà gói gọn cả việc xử lý dữ liệu sử dụng giao thức và nội dung.

DataSource for protocol handling
javax.microedition.media.protocol.DataSource cho giao thức xử lý cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu xử lý. Dữ liệu nguồn che giấu các chi tiết về cách dữ liệu được đọc từ source cho dù nguồn đó có thể là từ các file, stream server hoặc cơ chế phân phối độc quyền.

Player for content handling
javax.microedition.media.Player cung cấp các phương thức quản lý vòng đời của người chơi. Nó đọc dữ liệu từ DataSource, xử lý nó và render cùng với các thiết bị đầu ra. Nó điều khiển quá trình playback, chứa đựng những thành phần trình diễn, điều khiển và cung cấp các phương tiện để đồng bộ hóa với player khác. Player cũng cung cấp một số kiểu điều khiển để truy cập các loại media cụ thể.
Player có thể được tạo từ javax.microedition.media.Manager mà nó cung cấp quyền truy cập để thiết lập các phương thức tạo Player.

DataSource nhận dữ liệu media từ nguồn như file hay server để cung cấp cho Player.
Thông thường, ta sử dụng Manager để tạo Player từ DataSource và từ InputStream. Player dịch (interpret) dữ liệu media và sử dụng các điều khiển như VolumeControl, VideoControl, ToneControl để sử đổi hành vi của Player.

Bài liên quan:
Mobile Media API (MMAPI) – JSR 135 – Phần 2

Advertisements