8. Kuix:
Kuix(Kalmeo User Interface eXtensions) cung cấp hầu hết các phần tử đồ họa như button, textfield, menu, tab… để tạo ra giao diện đồ họa và sử dụng XML/CSS để mô tả screen và các hoạt động người dùng trong ứng dụng.
Địa chỉ: http://www.kalmeo.org/projects/kuix
9. LWUIT(Lightweight UI Toolkit for Java ME) :
LWUIT cung cấp các component để tạo ra giao diện, với mô hình lập trình tương tự Swing. Các thành phần chính của nó bao gồm: layout, PLAF & themes, Font, touch screen, animation, widgets, 3D, painter, modal dialog, external tool và I18N/L10N.
Địa chỉ: https://lwuit.dev.java.net/

10. MWT(Micro Window Toolkit):
Lấy cảm hứng từ các framework AWT, Swing và SMT, MWT cung cấp một framework UI được thiết kế và tùy chỉnh cho các thiết bị nhỏ.
Địa chỉ: http://j2me-mwt.sourceforge.net/
11. Nextel:
Nextel là công cụ mã nguồn mở chứa các thư viện để phát triển UI và RMS trên J2ME handset.
Các công cụ cửa sổ, OWT(Open Windowing Toolkit), sử dụng một mô hình container/component, và cung cấp giao diện cho phép các developer tạo ra các giao diện người dùng. Công cụ này được thiết ký dành riêng cho MIDP handsets. Và nó được xây dựng dựa trên Canvas.
Địa chỉ: http://nextel.sourceforge.net/
12. OpenBaseMovil:
Ngoài cơ sở dữ liệu và scripting engine, OpenBaseMovil chứa một view khai báo định nghĩa ngôn ngữ. Với file XML bạn có thể thiết kế các view theo ý mình, và chúng hướng tới các script và data: bạn có thể duyệt một tập hợp các kết quả có ít hơn 10 dòng mã.
Địa chỉ: http://www.openbasemovil.org/about/
13. Synclast:
Synclast UI API là một công cụ mở rộng cho việc tạo ra giao diện người dùng tùy chỉnh màu sắc trên MIDP một cách trực quan.
Đia chỉ: http://www.synclast.com/ui_api.jsp
14. Thinlet:
Thinlet là một công cụ GUI, một lớp Java đơn giãn, phân tích hierarchy và các property của GUI, xử lý các tương tác ngườ diùng và gọi ở mức logic business. Nó tách biệt giữa phần trình bày đồ họa với các phương code java.
Địa chỉ: http://thinlet.sourceforge.net/home.html
15. TWUIK:
TWUIK Rich Media Engine là một công nghệ UI kết hợp cả graphic, animation, rich media và các tương tác triển khai trên một phạm vi rộng lớn hỗ trợ các thiết bị J2ME.
Địa chỉ: http://www.tricastmedia.com/twuik/

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Các bài liên quan:
JAVA ME UI FRAMEWORKS-P1

Advertisements