Yêu cầu:

Đã cài Netbeans 6.5 trở lên.

Đầu tiên, bạn mở Netbeans.

Vào Tools -> Plugins sẽ xuất hiện màn hình sau:

Chọn Plugins, sẽ xuất hiện màn hình sau:

Chọn Tab Settings, sau đó nhấn nút Add, điền vào nút Name và URL như hình vẽ:

Name:nbandroid

URL: http://kenai.com/downloads/nbandroid/updates.xml

Nhấn OK và đợi trong giây lát, sau đó khởi động lại Netbeans.

Vào lại Netbeans, chọn New Project, suất hiện màn hình sau:

Chọn thư mục Android, nhấn Next để tiếp tục.

Advertisements